KEUZEVAKKEN

MUZIEKTHEORIE

“Waarom klinkt muziek zoals ze klinkt: vrolijk, droevig, melancholisch of juist energiek? In de lessen muziektheorie proberen we dit te volledig te begrijpen. We experimenteren met toonladders, intervallen en akkoorden. We doorgronden het werk van verschillende componisten en we leren stap voor stap technieken om akkoorden met elkaar te verbinden tot een heuse vierstemmige partituur.” – Lisa Traversier

IMPROVISATIE

“Dit vak is geen jazzimprovisatie of technieken op de barok basso continuo. Hier beleven we improviseren als een expressiemiddel: je muzikaal uitdrukken om met elkaar te communiceren door interactief te spelen. Via verschillende muzikale elementen zoals ritme, klankleureffecten en harmonische verbindingen creëren we een stuk. We spelen samen met verschillende instrumentisten en zangers uit jazz/pop/rock en klassiek.” – Annick Corthals

KUNSTLAB (MCV 3e graad)

“Dit vak is geen notenleer, geen muziektheorie en biedt geen chronologisch overzicht van de westerse muziekgeschiedenis. Hier leren we luisteren en exploreren we muziek uit zeer diverse hoeken: opera, jazz, pop, etnische muziek, symfonische werken, …  vaak gelinkt aan de actualiteit waarbij we soms concerten bijwonen in Gentse cultuurhuizen. Regelmatig nemen we er de partituren bij en proberen we muzikale thema’s klassikaal te bespelen.” – Annick Corthals

“Improvisatie is een praktische les waarin je al je creatieve muziekkriebels botviert. Hoe speel je op jouw instrument de regen na? Of hoe stap je mee in de sound van de ander en bouw je samen een muziekscore op? We benaderen ons instrument vanuit een andere invalshoek. We leggen de gewone partituren aan de kant en ontdekken al spelend de mogelijkheden van ons instrument. Je maakt in de lessen kennis met zowel het creatieve als het technische aspect van geïmproviseerde muziek.” – Sanne Deprettere

“In dit vak leren we inzicht krijgen in de harmonische systemen van muziek (in het bijzonder jazz pop en rock), hoe het echt werkt. 

Geen abstracte theorie maar praktische theorie die die je ondersteunt in je individuele les en groepsmusiceren. Zo ervaar je meer plezier tijdens het samenspelen en ontwikkel je meer vrijheid in je improvisatie, je spel en in je creatie.

Noodzakelijk is het trainen van je gehoor. Stapsgewijs verrijken we je oren om te weten wat er harmonisch rondom jou gebeurt en hierop ‘on the spot’ te kunnen reageren.” – Peter Delannoye & David Bratzlavsky

“In kleine groepjes maken we kennis in een gemoedelijke sfeer met de grote componisten en ook soms hun minder gekende collega’s.

Voorafgegaan door een woordje uitleg gaan we samen luisteren naar zorgvuldig geselecteerde muziekfragmenten die worden afgewisseld met boeiende vertellingen over het leven van de componisten en de periode waarin ze leefden.

Ook – omdat die componisten niet op een eiland leefden – komen naast muziek ook andere kunsten zoals schilderkunst en architectuur aan bod en zo opent zich een rijke wereld van muziek, kunst en cultuur, boordevol schoonheid en kleur.” – Dirk Mannekens