MUZIEK

SITUERING

In het domein muziek leren kinderen, jongeren en volwassenen noten lezen en een instrument bespelen of zingen. Leerlingen kunnen starten in het domein muziek vanaf 8 jaar. We stimuleren creativiteit doorheen de volledige opleiding met een verschillende insteek vanuit de diverse vakken. Op die manier gaan we samen op zoek met de leerling waar zijn/haar talenten en interesses liggen. Op het einde van het volledige traject kan de leerling zelfstandig aan de slag in het brede aanbod van de socio-culturele amateurkunsten of kiezen ze voor een verdere opleiding in het hoger onderwijs.

TRAJECTEN

VAKKEN

Via onderstaande knoppen vindt u meer informatie terug over de verschillende vakken in de trajecten.