Onze onderwijsopdracht stelt zich tot doel artistieke vaardigheden te ontwikkelen en een artistieke zelfontplooiing te stimuleren en te begeleiden. Dit wordt concreet gemaakt door het organiseren van vak- en/of discipline overschrijdende projecten waaraan zowel leerlingen als leraars actief of passief deelnemen. Doelstelling daarbij is om de eigen artistieke persoonlijkheid te ontdekken en een brede liefde voor cultuur te ontwikkelen. Het is noodzakelijk dat onze academie zich integreert in het algemeen maatschappelijk beeld en meer bepaald ook deelneemt aan het sociaal-culturele leven van de Gentse regio.