ACADEMie voor
PODIUMKUNSTEN

Kunstig, creatief, inspirerend onderwijs

UPDATE

In navolging van de beslissing van het Overlegcomité van woensdag 24 maart 2021, worden alle lessen geschorst met ingang van maandag 29 maart 2021. 
 
Zonder tegenbericht starten alle lessen opnieuw vanaf maandag 19 april in code rood (organisatie zoals heden).
Er wordt in de week van 29 maart GEEN afstandsonderwijs voorzien, alle leeractiviteiten worden geschorst.

 

Dit zijn de bijkomende maatregelen die het Overlegcomité na advies van het onderwijsveld heeft bekrachtigd. Deze gaan in op maandag 1 februari.

 • De academie heeft niet de verantwoordelijkheid om het aantal buitenschoolse activiteiten te gaan bewaken
 • Het DKO wordt als één geheel gezien 
 • Dit betekent dat je de domeinen die je volgt, mag blijven volgen met alle bijhorende vakken
 • De lessen voor leerlingen jonger dan 12 jaar worden georganiseerd in groepen van maximum 10 leerlingen. 
 • Afstandsonderwijs kan niet opgeëist worden door ouders of leerlingen bij keuze voor een andere hobby
 • De 1-op-1 lessen worden ook beschouwd als een buitenschoolse activiteit
 • De bijkomende maatregelen zijn voor onbepaalde duur afhankelijk van de evolutie van het virus in de maatschappij

We vragen met aandrang om de betrokken leerkracht(en) te laten weten wat de keuze is van u en uw kind(eren) omtrent de lessen aan de academie. Zo is het voor hen mogelijk om de volgende 2 weken op een zo goed mogelijke manier voor te bereiden.

Vanaf maandag 16 november starten wij na een verlengde herfstvakantie in code rood.

Zoals jullie misschien vernomen hebben via de media, zijn er deze week enkele wijzigingen gebeurd binnen de richtlijnen die gelden voor ons deeltijds kunstonderwijs.

Algemene afspraken

 • Al onze vorige afspraken blijven van kracht (1,5 m afstand, mondmasker verplicht, handhygiëne)
 • Aan te raden; mondmasker ook voor -12j  (maar geen verplichting)
 • De openingsuren van onze academie blijven behouden
 • Online en contactonderwijs verlopen volgens uurrooster

Hieronder vatten wij de nieuwe richtlijnen samen die gelden vanaf 16 november:

Individuele lessen:

Individuele lessen voor kinderen jonger dan 12 jaar:

Deze lessen gaan 100% fysiek door zoals gepland volgens het uurrooster

Individuele lessen voor alle leerlingen vanaf 12 jaar:

De leraar zal jullie zelf informeren over de wijze waarop de lessen (fysiek of online) georganiseerd worden. De individuele lessen gaan (indien mogelijk) 1 op 1 door, anders online.

Groepslessen:

Groepslessen voor leerlingen jonger dan 12 jaar:

 • Deze lessen gaan 100 % fysiek door
 • extra APK: opsplitsing van te grote groepen; de leerkracht neemt met u contact op
 • Mondmaskers worden verplicht tijdens het zingen

Groepslessen voor leerlingen vanaf 12 jaar:

De leraar zal jullie zelf informeren over de wijze waarop de lessen (online) georganiseerd worden.

Deze maatregelen gelden tot aan de kerstvakantie, dit tot nader order.

Hou het gezond en veilig!

Welkom!

home kunstenbad

Kunstenbad

home woord

Woordkunst-Drama